Wednesday, December 28, 2011

( ಈ ಹಾಡು, "ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ." ಚಿತ್ರದ, "ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಚಲಿಸುವೆನು.." ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಹೊಸ ಗೀತೆ..)

ನಿನ್ನ ನೆರಳನ್ನೇ ಹೆಣೆಯುವೆನು..
ಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಕುಣಿಯುವೆನು..
ಹುಸಿ ಮುನಿಸೊಂದಿಗೆ, ತುಸು ನಗು ಹೂಡಲು
ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಣಿಯುವೆನು..
ಕಣ್ಣ ನಡೆಯಲ್ಲೇ ದಣಿಯುವೆನು...||

ನಿನ್ನ ನೆರಳನ್ನೇ ಹೆಣೆಯುವೆನು..
ಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಕುಣಿಯುವೆನು..

ಕೋಮಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ರಂಗದಿ, ನನ್ನಂತರಂಗವಿರಿಸು..
ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ನೀನು ನಡೆದಾಡುತಾ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನೂ ಕರೆಸು..
ಬಳಸಿ ತೋಳಲಿ, ಬಿಡದೆ ಪೀಡಿಸು.,
ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವೆನು..
ಪ್ರತಿಕನಸಲ್ಲೂ ಕಲೆಯುವೆನು...||1||

ನಿನ್ನ ನೆರಳನ್ನೇ ಹೆಣೆಯುವೆನು..
ಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಕುಣಿಯುವೆನು..

ಕಾವಲು ಇದ್ದರೂನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೋಚಿರುವೆ ಗೂಢಚಾರಿ..
ಹಾವಳಿ ತಾಳದೇನೆ ಅನ್ವೇಷಿತ ನಿನ್ನೆಡೆಯ ಗುಪ್ತದಾರಿ..
ಒಲವಿನ ಈ ಖುಷಿ, ಇನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.,
ಮಧುಭಾವದಲಿ ನೆನೆಯುವೆನು..
ನಿನ್ನ ಹಾಜರಿಗೆ ತಣಿಯುವೆನು...||2||

ನಿನ್ನ ನೆರಳನ್ನೇ ಹೆಣೆಯುವೆನು..
ಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಕುಣಿಯುವೆನು..
ಹುಸಿ ಮುನಿಸೊಂದಿಗೆ, ತುಸು ನಗು ಹೂಡಲು
ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಣಿಯುವೆನು..
ಕಣ್ಣ ನಡೆಯಲ್ಲೇ ದಣಿಯುವೆನು...||

No comments:

Post a Comment